Įkurta pagalbos vyrams linija

Lietuvoje pradėjo veikti specializuota emocinės paramos linija vyrams – „Nelik vienas“. Jos
atsiradimą inicijavo Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro kolektyvas.
Projekto partneriai – Pajūrio vyrų klubas bei Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono
skyrius.


Projekto partneriai kvies vyrus kreiptis pagalbos pasitelkdami viešinimo renginius,
informavimo priemones, teiks kompleksinę pagalbą besikreipiantiems, taip pat inicijuos
tęstinės pagalbos užtikrinimą.


Ilgą laiką suformuotą tradicinę vyriškumo, kaip stipriosios lyties, sampratą būtina keisti. Juk
vyrams taip pat būna sunku. Jų situacija kartais būna net sudėtingesnė, nei moterų ar vaikų,
o išdrįsti kreiptis pagalbos kaip ir nepriimta – juk vyras – stiprybės, ištvermingumo simbolis.
Tačiau, kaip bet kurie žmonės, nepriklausomai nuo lyties, vyrai taip pat susiduria su
gyvenimo iššūkiais, priklausomybėmis, krizėmis darbe ar šeimoje.


Deja, Lietuvoje vis dar vyrauja stereotipinė – neklystančio, neabejojančio, neverkiančio –
vyro samprata. Vyrai tarsi privalo visuomet išlikti tvirti, o kreiptis pagalbos ar ją priimti –
nepatogu ar net gėda. Dar daugiau, tai tarsi silpnumo ženklas. Emocinės žaizdos
nematomos, bet skauda ne mažiau… Pagalbos ieškojimas – tai žmogaus stiprybė, o ne silpnybė.


Emocinė pagalba teikiama nemokamai telefonu 8 604 111 19 ir el. paštu –pagalba@nelikvienas.lt.

Daugiau apie projektą „Nelik vienas“ skaitykite – https://nelikvienas.lt/apie-mus/