Veiklos ataskaitos

NAPPŽ, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu bei siekdama įgyvendinti skaidrumo ir atvirumo principą, kasmet sudaro ir teikia NAPPŽ visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti finansinę ir veiklos ataskaitas.

Kviečiame susipažinti su metinėmis finansinėmis ir veiklos ataskaitomis:

2023 m. metinė finansinė ataskaita atsisiųsti

2023 m. metinė veiklos ataskaita atsisiųsti

2022 m. metinė finansinė ataskaita atsisiųsti

2022 m. metinė veiklos ataskaita atsisiųsti

2021 m. metinė finansinė ataskaita atsisiųsti

2021 m. metinė veiklos ataskaita atsisiųsti

2020 m. metinė finansinė ataskaita atsisiųsti

2020 m. metinė veiklos ataskaita atsisiųsti

2019 m. metinė finansinė ataskaita atsisiųsti

2019 m. metinė veiklos ataskaita atsisiųsti