Švietimas ir mokymai

(Informacija ruošiama)

SEMINARAS: Prekyba žmonėmis: dėmesys traumą patyrusiam asmeniui.

TIKSLINĖ GRUPĖ: teisėsaugos atstovai, savivaldybių darbuotojai, žmogaus teisių gynėjai ir specialistai, dirbantys su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis.

TRUKMĖ: iki 8 akad. val.

APIE TURINĮ: siekiant padidinti Lietuvos regionuose dirbančių teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnųpsichologines, dalykines ir socialines kompetencijas, reikalingas dirbant tiriamuosiuose prekybos žmonėmis procesuose 2023 m. sausio mėn. savo žiniomis ir patirtimi su teisėsaugos atstovais, socialiniais darbuotojais, psichologais, dalinosi ekspertė, JAV Šiaurės Ilinojaus apygardos teisėja VIRGINIA MARY KENDALL. Ekspertės teigimu, „visas dėmesys turi būti nukreiptas į auką”.

Remiantis ekspertinėmis žiniomis bei VŠĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ vadovės KRISTINOS MIŠINIENĖS ir VŠĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro“ direktorės DALIOS PUIDOKIENĖS įžvalgomis bei ilgamete darbo praktika, teisėsaugos atstovams, savivaldybių darbuotojams, žmogaus teisių gynėjams ir specialistams, dirbantiems su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, parengtos rekomendacijos. Jų pagrindu mūsų ekspertai gali pravesti seminarą, konsultaciją arba diskusiją jūsų organizacijoje.

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant JAV ambasados Vilniuje finansuotą projektą „INFORMUOTA: į auką centruota ir apie traumąinformuojanti parama prekybos žmonėmis aukoms“ (EN. “INFORMED: victim-centred, trauma-informed support for victims of human trafficking”).