Asociacijos tikslai:

/01

Garantuoti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir potencialioms aukoms vienodą visapusiškos (psichologinės, socialinės ir teisinės) pagalbos prieinamumą ir kokybę;

/02

Koordinuotai atstovauti prekybos žmonėmis bei diskriminacijos ir išnaudojimo lyties pagrindu (įskaitant su lytimi susijusio smurto) klausimus ginant viešąjį interesą;

/03

Ugdyti visuomenės sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos bet kokioms prekybos žmonėmis formoms, ir informuoti apie visus galimus pagalbos būdus ir kanalus.