Asociacijos tikslai:

/01

Garantuoti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir potencialioms aukoms vienodą kompleksinės socialinės pagalbos prieinamumą ir kokybę;

/02

Koordinuotai siekti prekybos žmonėmis, šiuolaikinės vergovės problemų sprendimo bei moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto, panaikinimo, kaip tai numatyta tarptautiniuose, Europos sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose;

/03

Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos prekybai žmonėmis ir šiuolaikinei vergovei.