24/7
Pagalba

Prekyba žmonėmis šiuolaikinėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovė.
Prekyba žmonėmis – tai suaugusiųjų ir vaikų pirkimas, pardavimas ir išnaudojimas. Tai – neigiamą poveikį asmenims, visuomenei ir ekonomikai darantis reiškinys. Prekiautojai žmonėmis naudojasi žmonių pažeidžiamumu, kurį gali didinti tokie veiksniai kaip skurdas, diskriminacija, lyčių nelygybė, smurtas prieš moteris, ribotos galimybės gauti išsilavinimą ir kiti veiksniai.

/01

Emocinė parama

/02

Konsultacija

/03

Informavimas

/04

Kompleksinė pagalba

/05

Palyda ir pasitikimas

Kas yra prekyba
žmonėmis?

Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147-uoju straipsniu prekyba žmonėmis apibrėžiama taip: <...> pardavimas, pirkimas, kitoks perleidimas ar įgijimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje žmogaus panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą kitam asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žino arba siekia, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamų veikų darymą arba kitus išnaudojimo tikslus.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (toliau – NAPPŽ) įkurta 2019 m. Ši skėtinė nevyriausybinė organizacija vienija organizacijas, teikiančias kompleksinę socialinę pagalbą Lietuvoje nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir jų šeimų nariams, vykdo prevenciją. NAPPŽ dalyvauja nacionalinėje Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veikloje.

0
Žmonėms suteikta pagalba
0
Žmonių teikiama pagalba
0
Vykstantys teisminiai procesai

VERGOVIškas darbas vis dar egzistuoja!

Nukentėjusiems turime ir galime padėti.

Nelikite abejingi! Susidūrę su prekyba žmonėmis – nukentėję patys ar žinantys / įtariantys, kam reikalinga pagalba, skambinkite nemokama 24/7 pagalbos linija 8 800 91119 (Lietuvoje) ir +370 616 91119 (už Lietuvos Respublikos ribų).
Video medžiagos parengimą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

NAUJIENOS

Į prekiautojų žmonėmis akiratį gali pakliūti bet kas

Prekybos žmonėmis aukos darbui, nusikaltimams ar seksualiai išnaudojamos ne tik
tolimose valstybėse, bet ir visai čia pat – Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Apsisaugoti nuo
nusikaltėlių mezgamų tinklų, specialist teigimu, labiausiai padeda žinos apie tai ir
atsargumas.

Prekyba žmonėmis neturi sienų: Italijos lietuvių patirtys

Prekyba žmonėmis, dažnai vadinama šiuolaikinės vergovės forma, ne veltui apibrėžiama
kaip nusikaltimas, neturintis sienų. Naujausi duomenys rodo, kad vis plačiau naudojamos
šiuolaikinės technologijos, augantys nelegalios migracijos srautai ir net pandemijos
sukelta krizė sukuria naujus pavojus ir iššūkius su kuriais susiduria visos ES šalys.