nariai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Alytaus miesto moterų krizių centras

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

Alytaus miesto moterų krizių centras (AMMKC)

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)

Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (DŽŠPC)

Vyrų krizių centras (VKC)

Moterų veiklos inovacijų centras