PRIEŠ prekybą žmonėmis, UŽ orią profesinę ir visuomeninę veiklą kiekvienam

Seksualinis moterų, vaikų ir vyrų išnaudojimas prostitucijos ir pornografijos pramonėje, apgaule sudaromos santuokos, bet kokio amžiaus ir lyties asmenų įtraukimas į nusikaltimų darymą ir elgetavimą, pasipelnymas iš žmogaus atliekamo darbo ar tarnystės vergiškomis sąlygomis – tai prekybos žmonėmis (en. human trafficking), kitaip dar vadinamos modernia vergove (en. modern slavery) formos.

Vienijame nevyriausybines organizacijas, kurios dirba tiesiogiai su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, ir jų šeimų nariais – teikia visapusišką (socialinę, psichologinę ir teisinę) pagalbą. Padedame joms augti, mokytis ir siekti vis ambicingesnių tikslų. Kartu su verslo sektoriaus ir žiniasklaidos profesionalais ieškome kūrybinių sprendimų, kaip padaryti prekybos žmonėmis sąvoką bei problemą suprantamą, o pagalbos numerį – 8 800 91119 – žinomą, kiekvienam vyrui, moteriai, vaikui, senoliui lietuviui ir imigrantui.

Kviečiame prisidėti fizinius ir juridinius asmenis prie projektų ir prevencinių iniciatyvų ir drauge kurti saugią, bendruomeniniais ryšiais grįstą aplinką.

Darnaus vystymosi tikslai:

Kas yra prekyba
žmonėmis?

Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147-uoju straipsniu prekyba žmonėmis apibrėžiama taip: <...> pardavimas, pirkimas, kitoks perleidimas ar įgijimas, verbavimas, gabenimas ar laikymas nelaisvėje žmogaus panaudojant fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą kitam asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žino arba siekia, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamų veikų darymą arba kitus išnaudojimo tikslus.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (toliau – NAPPŽ) įkurta 2019 m. Ši skėtinė nevyriausybinė organizacija vienija organizacijas, teikiančias kompleksinę socialinę pagalbą Lietuvoje nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir jų šeimų nariams, vykdo prevenciją. NAPPŽ dalyvauja nacionalinėje Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veikloje.

0
Žmonėms suteikta pagalba
0
Žmonių teikiama pagalba
0
Vykstantys teisminiai procesai

VERGOVIškas darbas vis dar egzistuoja!

Nukentėjusiems turime ir galime padėti.

Nelikite abejingi! Susidūrę su prekyba žmonėmis – nukentėję patys ar žinantys / įtariantys, kam reikalinga pagalba, skambinkite nemokama 24/7 pagalbos linija 8 800 91119 (Lietuvoje) ir +370 616 91119 (už Lietuvos Respublikos ribų).
Video medžiagos parengimą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

NAUJIENOS

Privataus detektyvo paslaugos, skelbimai facebook ir pastangos neprarasti vilties – dingusiųjų be žinios ir jų artimųjų kasdienybė

„Man net sunku įsivaizduoti kaip galima dingti. Nebent priklausai kažkokiai grupuotei, esi kažkam skolingas ar susijęs su narkotikais. Arba tiesiog tampi tam tikrų aplinkybių auka, atsiduri netinkamoj vietoj netinkamu laiku. Pamatai tai, ko neturėtum matyt ar žinot“, – parašė vidutinio amžiaus respondentas, atsakydamas į klausimus apie …

Išrinkta nauja Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadovė, patvirtinta valdybos sudėtis ir pirmininkė

NAPPŽ vadove dviejų metų kadencijai išrinkta Dovilė Vainorė, asociacijos projektų ir komunikacijos vadovė, laikinai ėjusi NAPPŽ vadovo pareigas nuo š. m. birželio mėn. „Dovilė jau labai daug padarė dėl asociacijos bendrai ir dėl prekybos žmonėmis temos viešinimo. Ir toliau jai linkiu sėkmės“, – po balsavimo mintimis pasidalino Dalia Puidokienė. 

Lietuvoje kasmet dingsta 2 tūkst. vaikų: „Pranešti reikia vos sunerimus“

„Dingusių žmonių šeimų paramos centro“ (DŽŠPC)  socialinė darbuotoja ir projektų vadovė Arūnė Bernatonytė tikina, kad pastaraisiais metais dingusių nepilnamečių skaičius išaugo: „Turime susirūpinimą keliančius didelius skaičius. Kai gauname žinią apie dingusį asmenį kaskart pagalvoju: nejau ir dar vienas vaikas? Statistika bauginanti.“