Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

2022 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina:

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

Projekto partneriai:

VšĮ „Ramintoja“,
Tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“,
VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“,
VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“,
nevyriausybinė organizacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“,
Asociacija „Vyrų krizių centras“.

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms.

Projekto tikslas bus
pasiektas:

• Teikiant kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;

• Taikant į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;

• Vykdant prevenciją ir visuomenės švietimą, kuriant ir diegiant inovatyvius pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas;

• Šalies mastu koordinuojant ekonomišką, efektyvų ir veiksmingą paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims;

• Didinant projekto partnerių paslaugų teikimo kompetencijas, keliant projekte dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją perimant gerąją užsienio patirtį ir keičiantis žiniomis bei paslaugų teikimo praktikomis.

Projekto metinis biudžetas:

300 000 Eur.

Projektą finansuoja:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2022 m. rugpjūčio 22 d.-2023 m. kovo 22 d.

Projektą įgyvendina:

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

Projektą įgyvendina:

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis

Ko siekiame?

Padidinti Lietuvos regionuose dirbančių teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų psichologines, dalykines ir socialines kompetencijas, reikalingas dirbant tiriamuosiuose prekybos žmonėmis procesuose.

Projekto tikslas bus
pasiektas:

• Organizuojant diskusijas ir mokymus tikslinėms grupėms – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teisėsaugos bei teisėtvarkos pareigūnams, ekspertinėmis žiniomis dalinsis vizituojanti teisėja iš JAV – Virginia Kendall, bei Lietuvos NVO atstovai;

• Parengiant laisvai prieinamą mokymų medžiagą teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, kurie savo darbe susiduria su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, ir prekiautojais žmonėmis;

• Sukuriant ir išplatinant prevencinę kampaniją apie prekybos žmonėmis grėsmes bei apsisaugojimo būdus.

Projekto biudžetas:

• Organizuojant diskusijas ir mokymus tikslinėms grupėms – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teisėsaugos bei teisėtvarkos pareigūnams, ekspertinėmis žiniomis dalinsis vizituojanti teisėja iš JAV – Virginia Kendall, bei Lietuvos NVO atstovai;

• Parengiant laisvai prieinamą mokymų medžiagą teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, kurie savo darbe susiduria su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, ir prekiautojais žmonėmis;

• Sukuriant ir išplatinant prevencinę kampaniją apie prekybos žmonėmis grėsmes bei apsisaugojimo būdus.

Projektą finansuoja:

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada / U.S. Embassy Vilnius.