Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

2024 m. sausio 1 d.-2024 m. gruodžio 31 d.

2024 m. projekto veiklos rezultatai (pdf) RENGIAMA.

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai: VšĮ „Ramintoja“, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“,  VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, asociacija „Vyrų krizių centras“, asociacija „Alytaus miesto moterų krizių centras“ ir asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“.

Ko siekiame?

Garantuoti PŽ aukoms vienodą visapusiškos pagalbos prieinamumą ir kokybę visoje LR teritorijoje.
Organizuoti ir vykdyti informacinę ir prevencinę veikla bendradarbiaujant su teisėsaugos ir vietos bendruomenių atstovais.
Vykdyti advokacijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklas, kuriose būtų randami bendri sprendimai visapusiškų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui ir prevencinės veiklos nukreipimui į tikslingas LR teritorijas.

Projekto tikslas bus pasiektas:

 • Teikiant visapusišką socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;
 • Taikant į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;
 • Vykdant prevenciją ir visuomenės švietimą prekybos žmonėmis nusikaltimų rizikos klausimais;
 • Plėtojant bendradarbiavimą bei dialogą su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis.

Projekto metinis biudžetas: 299 983,00 Eur.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2022 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

2022 m. projekto veiklos rezultatai (pdf).

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai: VšĮ „Ramintoja“, tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“,  VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, asociacija „Vyrų krizių centras“, asociacija „Alytaus miesto moterų krizių centras“ ir asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“.

Ko siekiame?

Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis formomis bei kitoms aukoms.

Projekto tikslas bus pasiektas:

 • Teikiant kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims;
 • Taikant į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas;
 • Vykdant prevenciją ir visuomenės švietimą, kuriant ir diegiant inovatyvius pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas;
 • Šalies mastu koordinuojant ekonomišką, efektyvų ir veiksmingą paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims;
 • Didinant projekto partnerių paslaugų teikimo kompetencijas, keliant projekte dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją perimant gerąją užsienio patirtį ir keičiantis žiniomis bei paslaugų teikimo praktikomis.

Projekto metinis biudžetas: 300 000 Eur.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2022 m. rugpjūčio 22 d.-2023 m. kovo 22 d.

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“.

Ko siekiame?

Padidinti Lietuvos regionuose dirbančių teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų psichologines, dalykines ir socialines kompetencijas, reikalingas dirbant tiriamuosiuose prekybos žmonėmis procesuose.

Projekto tikslas bus pasiektas:

 • Organizuojant diskusijas ir mokymus tikslinėms grupėms – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teisėsaugos bei teisėtvarkos pareigūnams, ekspertinėmis žiniomis dalinsis vizituojanti teisėja iš JAV – Virginia Kendall, bei Lietuvos NVO atstovai;
 • Parengiant laisvai prieinamą mokymų medžiagą teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, kurie savo darbe susiduria su asmenimis, nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, ir prekiautojais žmonėmis;
 • Sukuriant ir išplatinant prevencinę kampaniją apie prekybos žmonėmis grėsmes bei apsisaugojimo būdus.

Projekto biudžetas: 19 861 USD.

Projektą finansuoja: Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada / U.S. Embassy Vilnius.

 

 

2023 m. vasario 1 d.-2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), UAB „Savaitė“, VšĮ „Dokumedija“ (NARA).

Ko siekiame?

Kalbėjimą apie prekybą žmonėmis (toliau – PŽ) (jos priežastis, padarinius, nusikaltimų vykdymo ir verbavimo schemas) bei apie asmenis, nukentėjusius nuo PŽ, padaryti profesionalų lietuviškos žiniasklaidos ir viešojoje (įskaitant, bet neapsiribojant) socialinėje erdvėje, atsisakant visuomenėje gajų stereotipų bei ugdant žmonių sąmoningumą bei budrumą PŽ atžvilgiu. 

Projekto tikslas bus pasiektas:

 • Atlikus 4 žurnalistinius tyrimus skirtingomis PŽ temomis ir juos išpublikavus žiniasklaidos kanaluose. Juos vykdys mišrios 3 komandos, suformuotos iš profesionalių žurnalistų, žurnalistikos studentų bei NVO, dirbančių PŽ problematikos srityje, atstovų;
 • Įtraukus būsimus žurnalistus (šiuo metu studijuojančius žurnalistiką) į komandinę projektinę veiklą, motyvuoti domėtis PŽ tematika;
 • Užmezgus (ir po Projekto tęsiant) bendradarbiavimą tarp žurnalistų ir NVO, dirbančių PŽ problematikos srityje, nuolat keistis informacija apie PŽ (rezonansiniais atvejais, iššūkiais, sėkmės istorijomis ir prevencine informacija).

Projekto biudžetas: 32 670 Eur.

Projektą dalinai finansuoja: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje.

 

2023 m. sausio 1 d.-2023 m. gruodžio 31 d.

Projektą įgyvendina: Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai: VšĮ „Ramintoja“, tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, asociacija „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“, asociacija „Vyrų krizių centras“, asociacija „Alytaus miesto moterų krizių centras“ ir asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Performatyvaus dizaino asociacija”, Mykolo Romerio universitetas.

Ko siekiame?

Stiprinti NAPPŽ narių ir partnerių gebėjimus, reikalingus jų veiklos efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti; vykdyti kompleksinės socialinės pagalbos (KSP) prieinamumo ir savanorystės plėtrą; skatinti NAPPŽ narių tarpusavio partnerystę ir bendradarbiavimą su išorės partneriais – kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir akademinės bendruomenės nariais.
 

Projekto tikslas bus pasiektas:

 • Stiprinant bendradarbiavimo kultūrą ir komandinio darbo įgūdžius aktyviuose mokymuose „learning by teaching others“;
 • Didinant KSP teikiančių darbuotojų veiklos efektyvumą ir kvalifikaciją profesinių supervizijų formate;
 • Puoselėjant NVO tvarumą koncentruojantis į strateginio planavimo, lėšų pritraukimo ir komunikacijos kompetencijų kėlimą bei praktinius šių sričių iššūkių sprendimus;
 • Įtraukiant ir motyvuojant tikslinių profesijų studentus rinktis PŽ temą, kaip profesinio domėjimosi sritį;
 • Sukuriant tarpdisciplininę PŽ prevencijos programą, skirtą jaunimo auditorijai, partnerystėje su taikomojo meno atstovais ir įgyvendinant prevencinius renginius LR regionuose.  

Metinis projekto biudžetas: 55 867,50 Eur.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.