Asmens duomenų apsauga

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis parengė ir patvirtino Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, archyvavimo ir naudojimo taisykles, kuriomis vadovaujasi asociacijos darbuotojai, atlikdami tiesiogines savo funkcijas, bei asociacijos nariai ir partneriai, teikdami informaciją asociacijai įgyvendinant bendras veiklas ir projektus.

Su Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, archyvavimo ir naudojimo taisyklėmis NAPPŽ galite susipažinti čia: