Prevencinė
medžiaga
viešinimui

Prevencija reiškia daug kovoje su prekyba žmonėmis ir šiuolaikine vergove. Žvelgiant iš žmogaus teisių apsaugos pusės, įvertinant ekonominius bei socialinius aspektus, mažesnė žala padaroma tada, kai valstybė, veikdama išvien su pilietine visuomene, užkerta kelią šiam žmogaus teisių pažeidimui, bet ne orientuojasi išvien į pagalbos aukoms kūrimo mechanizmą.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-577 patvirtintas Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų planas numato tam tikras prekybos žmonėmis prevencijos priemones, tačiau vieningo nacionalinio lygmens prevencijos plano, kuris numatytų prekybos žmonėmis prevencijos tęstinumą Lietuvoje nėra.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis ir jos vienijamos nevyriausybinės organizacijos didelį dėmesį skiria prevencijai.

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis įgyvendina prekybos žmonėmis prevenciją:

• siekdama, jog mokyklinio amžiaus vaikai ir juos ugdantys pedagogai žinotų apie prekybos žmonėmis grėsmes, prekiautojų žmonėmis veikimo principus bei būtų informuoti apie kompleksinės socialinės pagalbos taškus;

• integruodama lyčių lygybės užtikrinimą vystomuose projektuose ir iniciatyvose;

• bendradarbiaudama su žiniasklaidos atstovais ir informuodama visuomenę apie prekybos žmonėmis būdus ir pavojus;

• didindama kompetentingos informacijos apie prekybą žmonėmis ir kompleksinės pagalbos prieinamumą tikslinėms rizikos grupėms;

• dalindamasi naujausiomis žiniomis ir kompetencijomis apie prekybos žmonėmis grėsmes ir pagalbos priemones asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, su bendruomenių atstovais, vietos savivaldos ir teisėsaugos specialistais.

Kviečiame susipažinti ir pasinaudoti prekybos žmonėmis prevencine medžiaga, kuriama organizacijų, bendradarbiaujančių kovos su prekyba žmonėmis srityje:

Tėvai manęs nesupranta. Aš gyvensiu taip, kaip noriu – tas vaikinas, su kuriuo susipažinau tiesiog nuostabus! O draugės, sakydamos, jog jis kažkoks įtartinas, tiesiog pavydi. Ar tikrai?

Animuotas video: Atsargiai! Pažintys socialiniuose tinkluose ne visada yra tai, ko Jūs ir Jūsų paaugliai vaikai tikisi.

Prekiautojams žmonėmis socialiniai tinklai yra ideali anonimiškumo priedanga, todėl jie taip pat čia lankosi ir aktyviai ieško „pažinčių“. Apsimesdami gali suvaidinti bet kokius jausmus, tariamą susižavėjimą ar meilę tam, kad įtrauktų nepilnamečius vaikinus ir merginas į seksualinio išnaudojimo šešėlinį verslą.
„Nacionalinė Švietimo agentūra“ sukūrė animacinį video, pasakojantį realiais faktais pagrįstą istoriją apie nepilnametę merginą, ieškojusią paguodos ir siekusią savarankiškumo. Ji susipažįsta su „kiek vyresniu, žavingu, rūpestingu, ją išklausančiu ir suprantančiu“ vyriškiu. Tačiau staiga istorija pradeda vystytis ne taip, kaip ji svajojo…
Video lietuvių k.
PERŽIŪRĖTI.

10 mitų apie pornografiją.

Prevencinio leidinio turinyje rasite gaires, kaip kalbėtis su vaikais apie lytinę sveikatą, adekvatų supratimą apie smurtą prieš moteris, jo priežastis ir ankstyvuosius požymius. 
Leidinys parengtas įgyvendinant „Reality Check“ („Realybės patikra“) projektą, finansuotą „The Inheritance Fund“.
Leidinys lietuvių k.
ATSISIŲSTI.

Plakatas „Gražūs pažadai“

Prevencinio plakato vizualas buvo sukurtas norint atkreipti moterų ir merginų bei jų šeimų narių dėmesį į dažniausiai pasitaikančias prekiautojų žmonėmis verbavimo ir viliojimo taktikas – žadamas „tarsi princesės“ gyvenimas, o, išvežus moterį ar merginą į užsienį, ji pradedama išnaudoti seksualiai, nusikaltimų darymo ar priverstinės santuokos tikslais. QR kodų nuorodos nukreipia į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje viešinamą pagalbos prekybos žmonėmis aukoms informaciją.
Plakatas lietuvių k.
ATSISIŲSTI.

Prevencinis filmukas 18+ auditorijai „Ką jūs žinote apie prekybą žmonėmis?“

Gabrielius Liaudanskas SVARAS pasakoja apie prekybos žmonėmis grėsmes, kurios, pasirodo, yra labai arti mūsų – socialinių tinklų kontaktuose, draugų ratuose, artimiausioje kaimynystėje…
Video parengė organizacijos, kurioms rūpi, kad visi žmonės, o ypač jaunimas, turėtų galimybę savanoriškai, be apgaulės pasirinkti darbo, laisvalaikio ir pažinčių erdves bei bendrakeleivius. Tai Neformalaus bendradarbiavimo tinklo ambasadoriai – Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnai, Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, Pasaulio lietuvių bendruomenių nariai bei NVO, dirbančių prieš prekybą žmonėmis lauke, atstovai.
Video lietuvių k.
PERŽIŪRĖTI.
Jei trūksta pinigų – neskubėk priimti pirmą pasitaikiusį pasiūlymą. Pasverk visas rizikas ir įvertink, ar nėra tikimybės tapti prekybos žmonėmis auka?

Atmintinė „Kaip netapti prekybos žmonėmis auka neoficialioje darbo rinkoje“

Pažadai apie gerai apmokamą darbą – dažniausiai užsienio šalyse, pvz.: Norvegijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ar JK, žemės ūkio ar apdirbamojoje pramonėje, nereikalaujant jokios patirties, pažadant apmokėti visas kelionės išlaidas ir sutvarkyti dokumentus – dažnai yra priedanga įtraukti ir organizuoti prekybą žmonėmis siekiant juos išnaudoti darbui vergoviškomis sąlygomis.
Parengėme atmintinę, kurioje rasite patarimus, kaip patikrinti darbo skelbimus ir ankstyvoje stadijoje identifikuoti prekybos žmonėmis riziką.
Leidinys lietuvių k.
PERŽIŪRĖTI.
Pora savaičių dar padirbs su profesionalia trenere, pastatysime choreografiją ir išvyksime laivu iš Amsterdamo į Majamį. Skamba perspektyviai? Bet ar norėtumėte, jog jūsų dukra išplauktų nežinomu laivu su nepažįstamais žmonėmis šokti į Majamį?

Komiksas „Pavojingi šokiai“

Prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais – pornografijos pramonėje, prostitucijai, striptizo klubuose ir privačiuose namuose, – viena labiausiai paplitusių šio nusikaltimo formų. Dažniausiai verbuojamos jaunos moterys ir paauglės merginos. Pirminiai pasiūlymai skamba paprastai ir neįtartinai: darbas pramogų sektoriuje, auklės ir namų gerovės kūrėjos darbas, … 
Bendradarbiaujant su Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuru parengėme komiksą, kuriame pasakojama istorija apie mamą, kuri įtariai žiūrėjo į paauglei dukrai pateiktą pasiūlymą šokti kruiziniame laive. Įdomu, kaip baigėsi istorija? Kviečiame paauglių mamas ir tėčius, pedagogus ir socialinius darbuotojus, dirbančius su paaugliais, skaityti ir dalintis.
Leidinys lietuvių k.
PERŽIŪRĖTI.

Trumpametražis prevencinis filmas „Viskas bus gerai“

Prekyba žmonėmis neretai asocijuojama bene su viena dažniausia šio nusikaltimo forma – seksualiniu išnaudojimu.
Tačiau, ar žinojote, jog pavergimas nusikaltimų darymui, elgetavimui, priverstinei (ar apgaulės būdu sudarytai) fiktyviai santuokai, kitoms seksualinio išnaudojimo formoms – pornografijos pramonėje ar privačiuose namuose derinant su priverstine tarnyste, taip pat yra prekybos žmonėmis formos.
IOM Lietuva kartu su partneriais sukūrė trumpametražį filmą, kuriame vienos šeimos istorijoje skleidžiasi, kaip beveik pilnametė mergina buvo bepatenkanti į neaiškios „modelių agentūros“ rankas, kaip tėtis, išvažiavęs dirbti į užsienį, sėkmingo atsitiktinumo dėka galiausiai grįžo pas savo šeimą, o paauglys sūnus, nusprendęs atlyginti dviračiu padarytą „žalą“, buvo išnaudojamas vykdyti smulkius nusikaltimus.
Filmas lietuvių k.
PERŽIŪRĖTI.