Įkurta pagalbos vyrams linija

Didžiuojamės mūsų nario – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro – iniciatyva teikti specializuotą emocinę paramą vyrams – „Nelik vienas”. Tai – pirmoji Lietuvoje specializuota emocinės paramos vyrams linija,  telefonu bei kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis teikiama kompleksinė pagalba. PROJEKTO TIKSLAS – kviesti vyrus kreiptis pagalbos pasitelkiant viešinimo renginius, informavimo priemones, teikti kompleksinę pagalbą besikreipiantiems, taip pat…