NAPPŽ kartu su VDI stiprina pajėgas prieš priverstinį darbą

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (toliau – NAPPŽ) ir Valstybinė darbo
inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) pasirašė
bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė stiprinti prekybos žmonėmis priverstiniam darbui ir
šiuolaikinei vergovei prevenciją ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims.


Anksčiau, dažniausiai prekybos žmonėmis aukomis tapdavo moterys ir merginos, kurios
būdavo išnaudojamos prostitucijai užsienyje, o vėliau ir Lietuvoje. Dabar vis didesnę dalį
sudaro vyrai ir moterys, kurie išnaudojami priverstiniam ir vergiškam darbui bei
nusikaltimams daryti. Tačiau šiandien vis daugiau pastebime išnaudojamų darbininkų,
atvažiavusių iš besivystančių šalių į Lietuvą užsidirbti transporto, statybų, gamybos, žemės
ūkio ir kituose sektoriuose. Šie žmonės nekalba mūsų valstybine kalba, nežino Lietuvos
įstatymų bei savo teisių, nežino kur gali kreiptis pagalbos, nepasitiki valdžios institucijomis,
todėl tampa socialiai pažeidžiamais ir neretai lengvu grobiu prekeiviams žmonėmis.


„Mūsų ir Valstybinės darbo inspekcijos požiūriai į naujas socialines problemas ir iššūkius
sutampa. Šia sutartimi mes abipusiai parodome nuoširdų norą kartu užtikrinti labiausiai
pažeidžiamų žmonių teises į žmoniškas darbo ir gyvenimo sąlygas, padorų darbo užmokestį,
taip pat į laiku suteiktą kompleksinę socialinę pagalbą šiuolaikinės vergovės aukoms.
Manome, kad mūsų bendradarbiavimas bus geru valstybės ir civilinės visuomenės sinergijos
pavyzdžiu. Tam numatome intensyvaus keitimosi informacija ir žiniomis kanalus,
bendradarbiavimą mokant darbdavius ir darbuotojus, tarpusavio paramą planuojant ir
įgyvendinant prevencines priemones“, – apie bendradarbiavimo sutarties turinį papasakojo
dr. Alvydas Šakočius.


Apie galimus priverstinio darbo atvejus galite pranešti visą parą veikiančia NAPPŽ telefono
linija 8 800 91119 arba VDI tel. 8 5 2139768 ar el. paštu priverstinisdarbas@vdi.lt.