Kampanija „Jos ateitis – lygybė“

,,Europa pasiruošusi ateičiai be seksualinio išnaudojimo ir smurto prieš moteris ir
mergaites“, – teigia Briuselio kvietimo (org. Brussel’s Call) judėjimas, š.m. balandžio 21 d.
pradėjęs kampaniją Jos ateitis – lygybė (org. Her Future is Equal) visoje Europoje, skirtą
įgyvendinti Lygybės modelį, kaip metodą kovai su seksualiniu išnaudojimu.

Tarptautinę kampaniją Jos ateitis – lygybė (angl. Her Future is Equal) Lietuvoje organizuoja Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras kartu su Nacionaline asociacija prieš
prekybą žmonėmis, Lietuvos moterų lobistine organizacija bei Lietuvos moterų teisių
įtvirtinimo asociacija.


Devynerius metus trunkanti iniciatyva reikalauja Europos Sąjungos narių konkrečių veiksmų
ir siekia sukurti tokią Europos Sąjungą, kurioje nėra seksualinio išnaudojimo bei prekybos
žmonėmis. Briuselio kvietimas siūlo Lygybės modelį kaip patikrintą būdą kovai su seksualiniu
išnaudojimu, kuris yra grubus žmogaus teisių pažeidimas bei siekia informuoti apie
pagrindines to priežastis ir daromą žalą žmogui. Šis modelis dekriminalizuoja moteris ir
mergaites, kurios įstringa prostitucijoje, apsaugodamas jas nuo smurtautojų. Lygybės
modelis reikalauja sekso pirkėjus prisiimti tinkamą atsakomybę už savo elgesį bei suteikia
paramą ir galimybes seksualinį išnaudojimą patyrusiems asmenims tuo tikslu, jog kiekvienas
žmogus turėtų realius pasirinkimus gyvenime.


Kampanija Jos ateitis – lygybė atkreipia dėmesį į nelygybės problemą, atskleidžia duomenis
ir skaičius apie prostituciją ir prekybą žmonėmis bei sekso prekybą išgyvenusių žmonių
patirtį. Atskleisdamas ryšį tarp migracijos, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo,
Briuselio kvietimas pabrėžia, kad moterys – migrantės ES sudaro vidutiniškai 84 proc. iš visų
prostitucijoje esančių moterų1. Be to, 65 proc. nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis
asmenų ES yra seksualinio išnaudojimo aukos, o net 95 proc. iš visų išnaudojamų asmenų –
moterys ir mergaitės2.


„Lygybės modelis yra patikrintas, integruotas metodas kuriant Europą, kur siekiant realios
lyčių lygybės, užkertamas kelias prostitucijai ir bent menkiausiai galimybei būti perkamai ar
parduodamai. Lygybė – tai laisvė nuo seksualinio išnaudojimo. Mes tikime, kad ateitis be
seksualinio išnaudojimo yra įmanoma, tačiau, norint tai įgyvendinti, reikia politinės valios ir
koordinuotų veiksmų visoje ES. Mes galime veikti dabar, kad visiems būtų užtikrinta
teisingesnė, saugesnė ir lygesnė ateitis“,- sako Katriona Grahama (Catríona Graham),
Europos moterų lobistinės organizacijos (European Women’s Lobby) Briuselio kvietimo
kampanijos koordinatorė.


,,Kai kurių piliečių neapykanta moterų teisėms ir lyčių lygybei yra biologinė. Tokių žmonių
įsitikinimų nepakeis pažintinės kelionės į Vakarų demokratijos šalis, įgytas humanitarinis
išsilavinimas universitete, parašyti romanai ir už juos gautos nacionalinės premijos nei
einamos aukštos pareigos.“ Tačiau „Gera žinia yra ta, kad vis dažniau niūrų Lietuvos
kontekstą, diskriminuojant moteris viešajame gyvenime pakoreguoja tarptautiniai ir
nacionaliniai teismai bei jų sprendimai“1,- pabrėžia prof. Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų
Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narė ir buvusi pirmininkė.


Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Jonas Ruškus,
įsitikinęs, kad prekybos žmonėmis problemą aštrina tai, jog nukentėję asmenys dažniau
jaučia aplinkinių pažeminimą ir atstūmimą, o ne palaikymą. Tik dėl gėdos ir kaltės jausmo,
dėl visuomenės neadekvačios reakcijos aukomis tapę žmonės linkę nutylėti apie tai, ką
išgyveno.2


Apie Briuselio kvietimą


Briuselio kvietimas yra keleto dešimčių EP narių ir daugiau nei 200 pilietinės visuomenės
organizacijų bendradarbiavimas kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites, siekiant
panaikinti prostitucijos problemą. Judėjimas Briuselio kvietimas, įsteigtas 2012 m. Europos
moterų lobistinės organizacijos Belgijoje, fondo Scelles, (pranc.. Foundation Scelles), bei
organizacijos Judėjimas prieš landynes (pranc. Movement du Nid) Prancūzijoje, įsipareigoja
dirbti tarptautiniu lygiu tam, kad būtų nutrauktas seksualinis išnaudojimas, kartu užtikrinant
sekso pirkėjų atsakomybę ir veiksmingą paramą tiesiogiai paveiktiems asmenims.


Daugiau informacijos:
https://brusselscall.eu
https://lmlo.lt/en/about-us/
http://womenlobby.org
https://www.ksppc.lt/post/jos-ateitis-lygybe
https://www.lygus.lt/lietuvos-moteru-lobistine-organizacija/
https://www.specializuotospagalboscentras.lt

Finansuojama iš Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos. Šio pranešimo
spaudai turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir tai yra vienintelė jo atsakomybė; negalima
laikyti, kad jis atspindi Europos Komisijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos institucijos
nuomonę.

Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už joje esančios informacijos
naudojimą.

1 Dalia Leinartė. #MeToo: nuo diskusijų iki teisminio
procesohttps://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1347475/dalia-leinarte-metoo-nuo-diskusiju-iki-teisminioproceso. Dalia Leinartė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Jungtinių Tautų CEDAW komiteto narė, LRT.lt,
2021.02.21
2 Edita KARKLELIENĖ, Į prostituciją stumia skurdas, Skrastas.lt, 2010 m. gruodžio 1 d.,
http://old.skrastas.lt/?data=2010-12-02&rub=1141654078&id=1291134305