Kaip būti išgirstiems? Kalbėkime apie iššūkius ir randus pasitelkdami meną bei kūrybiškumą.

Dovilė Vainorė, NAPPŽ Projektų ir komunikacijos vadovė

Spalio 18 d. minima Europos sąjungos institucijų kovos su prekyba žmonėmis diena. Ši
data – skaudi prisiminti nukentėjusiems ir jų šeimų nariams. Vis dėlto minėtina diena
teikia viltį stebint NVO, valstybės institucijų bei menininkų bendradarbiavimą vykdant
prekybos žmonėmis prevenciją bei teikiant paslaugas nukentėjusiems.


Prekybos žmonėmis temą dažnai stumiame į paribius mąstydami taip: „Prekyba žmonėmis –
ne apie mane. Vergovė, juk kažin kada jau baigėsi. Dabar pasaulio žmonės – išsilavinę,
pažangūs, informacinės technologijos juk viską fiksuoja…“ Realybė yra truputį kitokia. Ar
žinojote, jog Lietuvoje šiuo metu vyksta daugiau nei 70 ikiteisminių tyrimų dėl prekybos
žmonėmis atvejų: seksualinio išnaudojimo, darbo be atlygio, vertimo daryti nusikaltimus
gabenant uždraustus daiktus ar prekes. Daugiau nei 150 nukentėjusių asmenų šiuo metu
mūsų šalyje naudojasi kompleksinės pagalbos paslaugomis, skirtomis žmogui grįžti į normalų
ir orų gyvenimo ritmą po išgyventų prekybos žmonėmis patirčių.


Kompleksinė pagalba nukentėjusiems, kurią teikia Nacionalinės asociacijos prieš prekybą
žmonėmis (toliau – NAPPŽ) nariai, yra svarbus, tačiau labai status laiptelis siekiant pagyti ir
atsigauti po prekybos žmonėmis patirties. Pirmojo laiptelio – prevencijos – taip pat
privalome neužmiršti. Tik vystydami dialogą su bendruomenėmis, galime sumažinti
potencialių aukų skaičių, o nukentėjusieji pagalbą gautų per kuo trumpesnį laiką.
Minint ES kovos su prekyba žmonėmis dieną vyko prevenciniai-informaciniai dialogo su
visuomene renginiai visoje Lietuvoje: Vilniaus mieste ir rajone, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje.
Organizacijų atstovai ir savanoriai, moksleiviai bei Lietuvos policijos pareigūnai kalbino ir
dalino informacinę medžiagą Vilniaus oro uoste, prekybos centruose ir automobilių
stovėjimo aikštelėse. Dialogą su visuomene NAPŽŽ nariai vystė pasitelkdami ir meninę
raišką.

1 nuotrauka
Prevencinis renginys Kauno Akropolyje. Nuotraukos autorius – Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas.


Kazio Binkio teatro aktorių grupė, bendradarbiaudama su organizacija Lietuvos Caritas,
sukūrė spektaklį „Spąstai“. Taikomojo teatro kūrėjai ir atlikėjai įtaigiai pavaizdavo situacijas,
kuriose žingsnis po žingsnio scenų herojai pasijunta besantys prekiautojų žmonėmis
pinklėse. Teatro grupė planuoja šio spektaklio parodymus organizuoti mokyklose ir
bendruomenėse.


Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (toliau – KOPŽI) spalio 18-ąją paminėjo
atidarydamas fotografijų parodą „Paslėptos istorijos“ Kaune. Fotografijos atskleidžia tą
socialinės tikrovės sluoksnį, kuris kasdienybėje yra nematomas. Gatvės fotografas Remis
Ščerbauskas sukūrė smurtą ir prievartą išgyvenusių asmenų portretų ciklą, kuris
eksponuojamas kaip kinetinė fotografijų instaliacija. „Remiantis pernai metų statistiniais
paskaičiavimais, šiuolaikinė vergovė pasauliniu mastu yra palietusi apie 50 mln. žmonių,
kurie yra priversti dirbti prieš savo valią ir/arba sudaryti priverstinę santuoką. Šių problemų
egzistavimo pripažinimas ir matymas gali pakoreguoti žmonių suvokimą apie tai, koks
sudėtingas yra „normalus pasaulis“ – čia slypi ir išgyvenusiųjų asmenų portretų parodos
vertingumas. Išgyvenusiam smurtą žmogui būti pamatytu reiškia labai daug. Tai
patvirtinimas, kad jis egzistuoja čia ir dabar su mumis, tarp mūsų, tai leidžia pasijusti vertu
oraus gyvenimo“, – apie fotografijų parodą, kuri buvo kuriama 2 metus, ir jos tikslą
papasakojo Kristina Mišinienė, KOPŽI vadovė. Parodą iki spalio 30 d. galima apžiūrėti
buvusio Centrinio pašto pastate, dabartiniame Architektūros centre. Vėliau fotoparoda
keliaus į kitus Lietuvos miestus, LR Seimo rūmus bei universitetus.

2 nuotrauka
Fotografijų parodos „Paslėptos istorijos“ plakatas.


Apie sudėtingą ir jautrų socialinį reiškinį sudėtinga papasakoti. Tačiau pasitelkdami meną ir
kūrybiškumą galime parodyti tuos šešėlius, randus ir paslėptas prasmes, kurių kartais nei
nukentėjęs asmuo nei jam pagalbą teikiantys specialistai bei ekspertai pritrūksta tinkamų
žodžių įvardinti.


Visą parą veikia nemokama pagalbos linija 8 800 91119 nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis Lietuvoje ar užsienyje. Į nemokamą pagalbos liniją gali kreiptis asmenys galimai
nukentėję ar nukentėję nuo prekybos žmonėmis, asmenys, norintys gauti informacijos ar
pasikonsultuoti apie prekybą žmonėmis, institucijos/ organizacijos/ bendruomenės/
ambasados ar tretieji asmenys (pranešėjai) ir kiti turintys informacijos apie galimą prekybos
žmonėmis atvejį.


Straipsnyje panaudota informacija ir nuotraukos iš BNS spaudos centro, Vilniaus bei Kauno
apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pranešimų spaudai.