Išrinkta nauja Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadovė, patvirtinta valdybos sudėtis ir pirmininkė

Spalio 6 d. įvyko Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ) visuotinis narių ir valdybos susirinkimai. NAPPŽ nariai rinko naujos sudėties valdybą ir asociacijos vadovą dviejų metų kadencijoms, valdyba balsavo dėl pirmininko kandidatūros.

NAPPŽ vadove dviejų metų kadencijai išrinkta Dovilė Vainorė, asociacijos projektų ir komunikacijos vadovė, laikinai ėjusi NAPPŽ vadovo pareigas nuo š. m. birželio mėn. „Dovilė jau labai daug padarė dėl asociacijos bendrai ir dėl prekybos žmonėmis temos viešinimo. Ir toliau jai linkiu sėkmės“, – po balsavimo mintimis pasidalino Dalia Puidokienė. 

Pirmą kartą į NAPPŽ valdybą išrinkta Salomėja Jasudienė, asociacijos „Moterų veiklos inovacijų centro“ vadovė, darbus tęs su ilgametėmis valdybos narėmis – Dalia Puidokiene, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro“ vadove, Natalja Kurčinskaja, asociacijos „Dingusių žmonių šeimų paramos centro“ direktore, Irma Treinavičiene, asociacijos „Alytaus miesto moterų krizių centro“ vadove ir Kristina Mišiniene, VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ vadove. Iš valdybos narių pasitraukė Oksana Mačėnaitė, Asociacijos „Vyrų krizių centras“ direktorė, viena iš NAPPŽ steigėjų.

Kristina Mišinienė, vienos seniausių ir didžiausių Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagalbos prekybos žmonėmis organizavimo srityje, vienbalsiai buvo išrinkta valdybos pirmininke. Ji pakeitė iki šiol valdybos pirmininko pareigas ėjusią Natalją Kurčinskają. „Akivaizdu, kad nelabai turiu galimybių atsisakyti šių pareigų“, – pajuokavo K. Mišinienė, sulaukusi visos valdybos palaikymo ateinančius du metus organizuoti valdybos darbą. 

Kristina Mišinienė. T.Bauro nuotr. / Lrytas.lt archyvas

NAPPŽ yra skėtinė nacionalinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti asociacijas, viešąsias įstaigas ir kitus juridinius asmenis, organizuojančius ir teikiančius visapusišką pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Pagrindiniai NAPPŽ tikslai yra garantuoti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir potencialioms aukoms vienodą visapusiškos (psichologinės, socialinės ir teisinės) pagalbos prieinamumą ir kokybę bei ugdyti visuomenės sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos bet kokioms prekybos žmonėmis formoms, ir informuoti apie visus galimus pagalbos būdus ir kanalus. 

Visą parą veikia nemokama NAPPŽ pagalbos linija 8 800 91119 nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis Lietuvoje ar užsienyje. Į nemokamą pagalbos liniją gali kreiptis asmenys galimai nukentėję ar nukentėję nuo prekybos žmonėmis, asmenys, norintys gauti informacijos ar pasikonsultuoti apie prekybą žmonėmis, institucijos/ organizacijos/ bendruomenės/ ambasados ar tretieji asmenys (pranešėjai) ir kiti turintys informacijos apie galimą prekybos žmonėmis atvejį.

Pranešimą spaudai parengė: Dovilė Vainorė, koordinatorius@stop-trafficking.lt , 370 612 96913.