Apie mus

2019 metais įkurta „Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ)" - skėtinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti organizacijas, teikiančius kompleksinę socialinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos prekybos žmonėmis, prekybos žmonėmis aukoms, kurių visuma apima visą Lietuvos teritoriją.

Asociaciją sudaro šeši nariai (nevyriausybinės organizacijos):

1. Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, veikiantis Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse;

2. Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras, veikiantis Alytaus apskrityje;

3. Viešoji įstaiga Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, veikiantis Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės apskrityse;

4. Asociacija Dingusių asmenų šeimų paramos centras, veikiantis Vilniaus ir Utenos apskrityse;

5. Asociacija Vyrų krizių centras, veikiantis Kauno apskrityje.

6. Moterų veiklos inovacijų centras, veikiantis Šiaulių apskrityje.

Taip pat Asociacijos
partneriais yra dvi
bažnytinės organizacijos:

1. Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija Vilniaus arkivyskupijos Caritas, veikiantis Alytaus, Vilniaus ir Utenos apskrityse;

2. VšĮ Ramintoja, organizuojanti veiklą visoje Lietuvoje (per Šv. Mortos tinklą).

Asociacijos tikslai:

/01

Garantuoti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir potencialioms aukoms vienodą kompleksinės socialinės pagalbos prieinamumą ir kokybę;

/02

Koordinuotai siekti prekybos žmonėmis, šiuolaikinės vergovės problemų sprendimo bei moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto, panaikinimo, kaip tai numatyta tarptautiniuose, Europos sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose;

/03

Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos prekybai žmonėmis ir šiuolaikinei vergovei.

Narystė

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis kviečia bendradarbiauti visas nevyriausybines organizacijas, kurios teikia ar planuoja teikti kompleksinę socialinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, šių asmenų šeimos nariams bei vykdo prekybos žmonėmis prevenciją.

NAPPŽ nariai ir partneriai bendradarbiauja projektinėse veiklose, socialinėse ir kultūrinėse iniciatyvose.

Nacionalinės asociacijos prieš prekybą
žmonėmis nariai:

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

Alytaus miesto moterų krizių centras (AMMKC)

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)

Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (DŽŠPC)

Vyrų krizių centras (VKC)

Moterų veiklos inovacijų centras