Apie mus

2019 metais įkurta „Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ)" - skėtinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti organizacijas, teikiančius kompleksinę socialinę pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos prekybos žmonėmis, prekybos žmonėmis aukoms, kurių visuma apima visą Lietuvos teritoriją.

Asociaciją sudaro šeši nariai (nevyriausybinės organizacijos):

 • Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, veikiantis Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse;
 • Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras, veikiantis Alytaus apskrityje;
 • Viešoji įstaiga Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, veikiantis Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės apskrityse;
 • Asociacija Dingusių asmenų šeimų paramos centras, veikiantis Vilniaus ir Utenos apskrityse;
 • Asociacija Vyrų krizių centras, veikiantis Kauno apskrityje.
 • Moterų veiklos inovacijų centras, veikiantis Šiaulių apskrityje.

Taip pat Asociacijos partneriais yra dvi bažnytinės organizacijos:

 • Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija Vilniaus arkivyskupijos Caritas, veikiantis Alytaus, Vilniaus ir Utenos apskrityse;
 • VšĮ Ramintoja, organizuojanti veiklą visoje Lietuvoje (per Šv. Mortos tinklą).

Asociacijos tikslai yra:

 1. Sutelkti Asociacijos narius darniai ir koordinuotai veiklai;

 2. Koordinuotai siekti tinkamo prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės problemų sprendimo bei visų moterų diskriminacijos formų, įskaitant su lytimi susijusio smurto, panaikinimo, kaip tai numatyta tarptautiniuose, Europos sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose;

 3. Garantuoti nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar potencialioms aukoms vienodą kompleksinės pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę;

 4. Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos prekybai žmonėmis ir šiuolaikinei vergovei.

prekyba zmonemis

Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis nariai

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

+370 607 81688

kmn@moteriai.lt

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)

+370 679 61617

info@anti-trafficking.lt

Asociacija Dingusių žmonių šeimų paramos centras (DŽŠPC)

+370 652 98187

centras@missing.lt

Vyrų krizių centras (VKC)

+370 662 26770

info@vyrukrizes.lt

Partneriai

+370 699 90866

pagalba@vilnius.caritas.lt

+370 686 44424

info@ramintoja.lt

Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis ataskaitos ir dokumentai