Prekybos žmonėmis apibrėžimą 2000-aisiais metais suformavo Jungtinių Tautų Organizacija (toliau vadinama – JTO) specialiame Protokole ir tais pačiais metais JTO komitetas priėmė Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja. Jame pateikiamas dažniausiai vartojamas oficialus prekybos žmonėmis apibrėžimas:

Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas .
 

Nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis identifikavimo kriterijai:

Nukentėjusiųjų nuo PŽ identifikavimo kriterijai

Svarbu! Vaiko (asmens iki 18 m.) išnaudojimas prekybai žmonėmis susideda iš dviejų dalių: veiksmo ir tikslo.