Projekto tikslas – tinklinio bendradarbiavimo aplinkoje nacionaliniu lygiu taikyti ir tobulinti kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir asmenims, galėjusiems ir galintiems jomis tapti, modelį, diegti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą ir nepakantumą prekybai žmonėmis ir visų formų išnaudojimui.

Uždaviniai:

 • Teikti kompleksinę socialinę pagalbą tikslinės grupės asmenims, ne mažesne nei 2019 m. apimtimi.
 • Taikyti į individualius tikslinės grupės asmenų poreikius orientuotas priemones ir paslaugų teikimo metodikas bei praktikas.
 • Įvertinti socialinių paslaugų tikslinei grupei paketo turinį ir procedūras ir jas suvienodinti tarp paslaugų teikėjų.
 • Įvertinti socialinės pagalbos tikslinei grupei elementų vertes, paslaugų kainas ir padidinti socialinės pagalbos efektyvumą, lyginant su 2019 metais.
 • Vykdyti prevenciją ir visuomenės švietimą, kurti ir diegti inovatyvius pagalbos prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukoms metodus ir prevencijos praktikas.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie tapo ar galėjo tapti prekybos žmonėmis ir išnaudojimu prostitucijai aukomis, nepriklausomai nuo to, ar jie bendradarbiauja su teisėsauga, o taip pat asmenys, kuriuos teisėsauga ar teismas pripažinęs nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, patyrusiais fizinę, turtinę ar moralinę žalą.

 

Projekto partnerių teikiama socialinė pagalba apima visų amžiaus grupių asmenis (nukenėjusiuosius ir jų vaikus). Projekto partneriai teikia socialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms iš visų socialinių grupių, tačiau juos nustato pagal savo profilį dirbdami su šiomis socialinėmis grupėmis:

 • Rizikos grupės šeimomis;
 • Darbingo amžiaus vyrais ir moterimis;
 • Smurto artimoje aplinkoje aukomis ir dalyviais;
 • Bebaigiančiais mokyklas moksleiviais ir jaunimu, besirengiančiu darbinei veiklai;
 • Pilnametystės sulaukusiais esamias ir buvusiais vaikų globos namų auklėtiniais;
 • Vienišais tėvais;
 • Nepilnamečiais iš socialinės rizikos šeimų;
 • Krizinėje būklėje atsidūrusiomis moterimis ir vyrais, iš jų ir paleistais iš bausmės atlikimo vietų;
 • Asmenimis, kenčiančiais nuo įvairių priklausomybių;
 • Nepakankamai socializuotais asmenimis (gyvenančiais gilioje periferijoje, neturinčiais pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo, neturinčiais socialinių įgūdžių);
 • Užsieniečiais, atvykusiais dirbti į Lietuvą.

Numatomi projekto efektyvumo vertinimo kriterijai:

 • Tikslinių grupių asmenų, kuriems buvo suteikta ar organizuota socialinė pagalba įgyvendinant projektą, procentas nuo visų asmenų, kurie kreipėsi pagalbos;
 • Asmenų, kuriems suteikta ar organizuota visa reikalinga socialinė pagalba pagal nustatytą asmens socialinės pagalbos poreikį, procentas nuo visų pagalbą gavusių tikslinių grupių asmenų;
 • Asmenų, bendradarbiavusių su teisėsaugos institucijomis, procentas nuo visų pagalbą gavusių tikslinių grupių asmenų;
 • Asmenų, integruotų į visuomenę ir darbo rinką (atkurtas socialinis gyvenimas, santykiai su šeima, mokosi arba dirba), procentas nuo visų pagalbą gavusių tikslinių grupių asmenų 

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija